Kết quả thực tế có thể tùy thuộc vào cơ địa mỗi người